Στοιχεία επικοινωνίας

Ξάνθη
Υπεύθυνος Συνεργάτης: Κος ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διεύθυνση: Ανδρ. Δημητρίου 125
Τηλέφωνο: 25410 76506     Κιν. 6978 523209


Υπεύθυνος Συνεργάτης: Κος ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Διεύθυνση: Δράμας 73
Τηλέφωνο: 25410 66350     Κιν. 6937 459380

επιστροφή>>