Χρήσιμες συμβουλές

Ελέγξτε αν το τζάκι σας διαθέτει ντάμπερ (=μεταλλική πλάκα που, κλείνοντάς την, απομονώνει την καμινάδα απο το τζάκι) και αν αυτό λειτουργεί κανονικά (κλείνει ερμητικά).

1. Φροντίστε να μην υπάρχουν κοντά στο τζάκι εύφλεκτα υλικά, και απομακρύνετε γύρω απο την καμινάδα κλαδιά δέντρων, ξύλα κ.λ.π
2. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε εσείς ή οι γείτονές σας ότι η καμινάδα σας έχει πάρει φωτιά :

  • Μην πανικοβάλλεστε.
  • Καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
  • Απομακρύνετε τα άτομα που υπάρχουν στο σπίτι.
  • Κλείστε το ντάμπερ (έτσι σταματάμε την παροχή αέρα-οξυγόνου στην καμινάδα και η φωτιά θα σβήσει).
  • Απομακρύνετε τα αναμμένα ξύλα από το τζάκι, βγάλτε τα έξω και σβήστε τα με νερό.
  • Εάν το τζάκι είναι κλειστού τύπου, κλείστε την πόρτα και την εισαγωγή του αέρα στο θάλαμο καύσης.
  • Φροντίστε να έχετε πάντα σε ετοιμότητα έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως.
  • Αποφύγετε να ρίξετε νερό στο πυρωμένο τζάκι γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
  • Μη χρησιμοποιήσετε το τζάκι προτού ειδικευμένο συνεργείο καθαρίσει την καμινάδα και την ελέγξει για τυχόν ζημιές που έχει υποστεί.